Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0512-342700
  • info@fsdejong.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

25-09-2019

Nuttige feiten over het testament

Het opstellen van een testament wordt sterk aanbevolen, en daar zijn goede redenen voor. Welke feiten moet je weten over het testament?

In het erfrecht is vastgelegd wie jouw bezittingen en schulden krijgen na jouw overlijden. Heb je niets geregeld? Dan worden de echtgenoot of echtgenote (of geregistreerde partner) samen met de kinderen de erfgenamen. Voor veruit de meeste mensen zal dit ook gewenst zijn, maar er is vaak meer te regelen dan dat alleen. 

Waarom bijvoorbeeld?

Denk aan het regelen van de voogdij bij jonge gezinnen; denk aan ondernemers die willen voorkomen dat nabestaanden opgezadeld worden met de gedwongen verkoop van de onderneming; denk aan achterblijvende partners die om in de woning te kunnen blijven wonen ineens afhankelijk worden van de overige erfgenamen; denk aan het benoemen van goede doelen; er is veel dat je vooraf geregeld zou willen hebben. Vandaar: het testament. Daarvoor ga je naar een notaris. 

Kun je zelf een testament opstellen?

Je kunt een zogenaamd codicil opstellen. Hierin kun je bepaalde wensen vastleggen, maar dit heeft niet de kracht van een testament. Het codicil is een handgeschreven document waarin je bijvoorbeeld bepaalde bezittingen aan een in het document genoemde persoon na laat. Je kunt geen erfgenamen uitsluiten of toevoegen. Een codicil hoeft ook niet nageleefd te worden. Als een erfgenaam deze weggooit, heeft hetgeen opgeschreven is geen waarde meer. Dat kan met een testament niet gebeuren.

Hoe weten nabestaanden dat er een testament is?

In de loop der jaren kunnen wensen veranderen. Een testament kun je aanpassen. Het laatst gemaakte is het geldige testament. Als je een testament opmaakt wordt dit opgeslagen in het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Hierin staat niet het testament zelf, maar de datum van het opmaken van het testament en de notaris die het heeft opgesteld en het bewaart. Vervolgens kunnen de nabestaanden contact opnemen met de betreffende notaris.

Wat kost een testament?

De inhoud van een testament is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de wensen. Een advies van de notaris is onmisbaar. Het testament moet namelijk zo goed mogelijk op jouw persoonlijke situatie worden afgestemd. Dat zorgt ook voor de hoge kosten. Het document bestaat voor het overgrote deel uit standaardteksten. De kosten beginnen bij 200 euro, maar kunnen eenvoudig oplopen tot 750 euro of zelfs nog meer. Voor complexere situaties zal de notaris meer tijd moeten investeren in het advies en het goed documenteren van de feiten en de omstandigheden.

En toch mag dat eigenlijk geen reden zijn het testament dan maar achterwege te laten. Daarom is het beste advies om toch maar een afspraak te maken. Want over het algemeen zal de notaris dat eerste adviesgesprek gratis willen voeren. Je weet dan in ieder geval waar je aan toe bent. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens